Home » Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacyreglement van huisartsenpraktijk.nl

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Op huisartsenpraktijk.nl worden geen medische gegevens van u verwerkt. Verwerking van medische persoonsgegevens vindt plaats nadat u heeft ingelogd in een applicatie (bijvoorbeeld het doorgeven van een bloeddruk aan uw huisarts). U wordt hiervan op de hoogte gebracht via huisartsenpraktijk.nl.

We verwerken wel persoonsgegevens voor het inschrijven in groepsconsultaties en andere services (onder andere naam en emailadres). Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen informeren over deze groepsbehandelingen. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk.nl hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Op de website wordt, indien we uw persoonsgegevens vragen, aangegeven waarvoor deze gebruikt worden. Huisartsenpraktijk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaastkunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heeft u een vraag of een klacht? Mail dan naar info@huisartsenpraktijk.nl