Home » Privacy statement inschrijving leefstijlbijeenkomsten

Privacy statement inschrijving totaalaanbod bloeddruk en leefstijl

Uw huisartsenpraktijk en www.huisartsenpraktijk.nl houden zich aan de geldende regels ten aanzien van privacy. 

Wij doen dit zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél bijzondere persoonsgegevens van u, maar zorgen dat die goed afgeschermd zijn voor derden.

Dat is eigenlijk alles wat u écht moet weten. We schermen uw gegevens af. Wij delen deze niet met derden, tenzij dat u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Dat is de korte en begrijpelijke versie van de werkwijze.

Dit komt neer op:

• Voor het doorgeven van uw bloeddruk, het inzien van lab uitslagen, communicatie met uw huisartsenpraktijk en andere medisch gerelateerde zaken, wordt de VIP app van VIP Calculus gebruikt. De medische gegevens worden volgens geldende wetten en normeringen bij VIP Calculus verwerkt namens de huisartsenpraktijk.

• Uw voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum wordt via de VIP app gecommuniceerd naar uw huisartsenpraktijk om te door te geven dat u gaat deelnemen aan totaalaanbod bloeddruk en leefstijl en om te controleren of u staat ingeschreven bij de opgegeven huisartsenpraktijk. 

• Uw voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt in software van VisitorControl om u digitale berichten te sturen rondom de bijeenkomsten waaraan u deelneemt. Uw adresgegevens worden verzameld voor het geval dat een bloeddrukmeter bij u thuis afgeleverd dient te worden. Daarnaast worden er via VisitorControl vragenlijsten verstuurd met de vraag of u die wilt invullen. Uw antwoorden worden verwerkt ter evaluatie van het programma thuis meten bloeddruk en leefstijlcoaching. We gebruiken uw antwoorden enkel anoniem in een groepsgemiddelde.

• U wordt gevraagd om online informatie te bekijken. Hiervoor kunt u zich met een emailadres aanmelden bij Minddistrict. Het gewenste e-mailadres kunt u zelf kiezen.

• Medische gegevens op groepsniveau kunnen geheel geanonimiseerd gebruikt worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de Universiteit van Maastricht. Deze gegevens kunnen nooit herleid worden naar individuele personen.