Home » Disclaimer

Disclaimer

Alle op de site geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. Hierbij zijn diverse (huis)artsen van het Huisartsenpraktijk.nl betrokken. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

U vindt op deze site de algemeen geldende uitleg en adviezen die aansluiten op de landelijke wetenschappelijke richtlijnen. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de huisarts. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Huisartsenpraktijk.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht

Huisartsenpraktijk.nl bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Als u vanaf uw website wilt linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie van Huisartsenpraktijk.nl elders is alleen toegestaan na goedkeuring van het Huisartsenpraktijk.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het beeldmateriaal berusten bij Huisartsenpraktijk.nl en/of haar licentiegevers. Gebruik van het beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het anderszins openbaar maken en/of verveelvoudigen van het beeldmateriaal is niet toegestaan.