Uw huisarts biedt deze dienst nog niet aan

Zelf bloeddruk meten en doorgeven

U meet zelf thuis uw bloeddruk. Bijvoorbeeld omdat u een hoge bloeddruk heeft en medicijnen slikt. Of omdat u hart- en vaatziekten wilt voorkomen. Een goede bloeddruk is immers van groot belang voor een gezond hart en gezonde vaten. Wanneer u uw bloeddruk rustig thuis meet, geeft dat betrouwbare informatie over uw gezondheid en inzicht voor een eventuele behandeling.

De bloeddrukmetingen geeft u vervolgens door aan uw zorgverlener.

Naast een bloeddrukmeting kunt u zelf al veel doen om de bloeddruk gezond te houden en/of te verbeteren:

Beweeg voldoende
en wissel beweging en
rust af tijdens de dag

Eet gezond en gevarieerd

Vermijd ongezonde leefstijlgewoonten, zoals roken

Wat is een normale en hoge bloeddruk?

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.

 • Als uw hart samentrekt, gaat uw bloed uw lichaam in. De druk in uw bloedvaten is dan op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk.
 • Als uw hart daarna weer ontspant, ontstaat er een lagere druk. Dat heet de onderdruk.
 • Uw bloeddruk verandert steeds. Als u hard rent, is de bloeddruk hoger dan als u rustig zit.

Om uw bloeddruk goed te kunnen meten moet u eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. Een voorbeeld van een normale bloeddruk terwijl u rustig zit is:

 • Bovendruk: 135
 • Onderdruk: 85

Om te weten of u een hoge bloeddruk heeft kijken we vooral naar de bovendruk. Als bij deze thuismetingen de gemiddelde bovendruk 135 is of hoger dan spreken we van hoge bloeddruk.

Bent u ouder dan 70 jaar, dan is een gemiddelde bovendruk van onder de 150 nog goed.

Meet u bij een thuismeting een keer een wat hogere bloeddruk, bijvoorbeeld 160/100? Dat is niet erg. Blijft uw bloeddruk voor langere tijd op 160, neem dan contact op met uw huisarts voor controle.

Is de bovendruk 180 of hoger, terwijl u rustig zit. Herhaal de meting die dag dan nog een paar keer op een rustig moment om te kijken of de bloeddruk zo hoog blijft. Indien dit het geval is, neem dan contact op met uw huisarts.

Wil je weten of je bloeddruk goed is? Klik hier, vul je waarden in en krijg direct advies voor jouw bloeddruk.

Hoe meet ik zelf mijn bloeddruk?

Om uw bloeddruk te kunnen meten is een goede voorbereiding en het correct aanbrengen van de
bloeddrukmeter-manchet erg belangrijk. Dit doet u als volgt:

1. Ontspan voor de meting

 • Zorg ervoor dat u een half uur voor de meting rustig aan doet, niet rookt en geen koffie drinkt
 • Slikt u medicatie? Meet uw bloeddruk voordat u medicatie inneemt.
 • Ga voor de meting minimaal 5 minuten rustig zitten
Zorg dat u dertig minuten voor de meting geen koffie drinkt, niet rookt en u zich niet inspant.

2. Bloeddrukband aanbrengen

 • Meet bij voorkeur aan de arm die u het minst gebruikt: als u rechtshandig bent, dan meet u aan de linkerarm
 • Meet aan een ontblote bovenarm: stroop de mouwen van dunnere
  kleding op, een vest of trui kunt u beter uittrekken
 • De bloeddrukband moet ter hoogte van uw hart zitten, dit is ongeveer 2
  centimeter boven de elleboog
Meet de bloeddruk aan de arm die u het minste gebruikt.

3. Zorg voor een juiste houding

 • Meet de bloeddruk zittend in een stoel met uw rug tegen de leuning
 • Zet beide voeten naast elkaar op de grond
 • Leg de arm waaraan u meet ontspannen op de leuning van de stoel of op tafel
Ondersteun vervolgens de onderarm die gemeten wordt, bijvoorbeeld op de leuning van een stoel.

4. Uw bloeddruk meten

 • Druk op de startknop: de meting start automatisch en stopt vanzelf
 • Praat niet tijdens de meting
 • Neem 1 minuut rust en meet dan opnieuw: sommige meters doen dit
  automatisch
 • Noteer de gemeten waarden
Praat niet tijdens de meting.

Hoe vaak is een bloeddrukmeting nodig?

Het meten van de bloeddruk wordt doorgaans opgedeeld in kwartalen. In een kwartaal meet u binnen een week elke dag uw bloeddruk. begint u bijvoorbeeld op 1 maart. Dat meet u tot en met 7 maart elke dag uw bloeddruk. U meet ‘s-ochtends twee keer en ‘s avonds twee keer. Heeft u iets anders afgesproken met uw huisarts? Dan houdt u het advies van de huisarts aan.

Bloeddruk meter kopen

Voor totaalaanbod bloeddruk en leefstijl kunt u gratis een goede bloeddrukmeter lenen. Als u liever een bloeddrukmeter koopt, zorg dan dat u een betrouwbare bloeddrukmeter koopt.

Weetje

Tijdens een bloeddrukmeting wordt de bovendruk en onderdruk gemeten. Bij een normale bloeddruk in rust is de bovendruk maximaal 135 en de onderdruk maximaal 85.

Uw huisarts biedt deze dienst nog niet aan